CUMHURİYET

6.1.1935 yılında Ata 1 kuruş ve 1 kuruş ilave Hilal-i Ahmer pullarla Akşehir 1 damgayla İnhisarlar Umum Müdürlüğü Murakabe Heyeti İstanbul'a gönderilmiş zarf, 7.1.1935 Galata İstanbul 19 varış damgalı