CUMHURİYET

1962 Türk İzciliğinin 50. yılı 60 k tek pulla Ankara'dan İstanbul'a gönderilmiş taahhütlü zarf