1915 Harb Emisyonu pullarla ve Edirne-Andrinople 3 sekizgen damgayla İstanbul'a gönderilmiş Edirne kartpostal Editör B. Vafiades