22.10.1918 Brousse Telgraph (Ağaoğulları kataloğu bu damganın henüz zarf ve antiye üzerinde görülmediğini gösterir) çift lisan damga ve 1917 Viyana 1 kuruş üçlü bant pullarla Der Saadet'e gönderilmiş Bursa Sansür kaşeli Kızkulesi 20 para antiye