OSMANLI

18.10.1904 Maliye Nezareti damgalı (Ağaoğulları kataloğunda 1904 yılı damgası yoktur) Der Saadet İstanbul arrive çift lisan varışlı 20 para antiye