HANEDAN

Son Osmanlı Sadrazamı (Dışişleri Bakanı Ekselansları) Ahmet Tevfik Paşa'nın oğlu İsmail Hakkı kaşe antetli, 1901 harici 20 para Antiye'nin tedavüle çıkışını "Unsere neue Postkarte" ifadesiyle Mösyö Hiller'e bildirdiği, 1901 Pera çift lisan kutu ve Cons-ple Galata Depart damgalı, Vukovar Macaristan varış damgalı 20 para antiye (Vukovar günümüzde Hırvatistan'da yer almaktadır)