22.11.1939 Kadıköy damgayla, Haydarpaşa ve Ankara transit damgalarla Kayseri'ye gönderilmiş Ata 3 kuruş antiye