HANEDAN

Erenköyünde Şaşkınbakkal'da Mısır Fevkalade Komiseri Rauf Paşanın Mahdumları Osman Beye ilave 1914 Londra pullarıyla gönderilmiş 2 para gazete bantı