VOYVODA

Şualı altı köşeli yıldız Harb Emisyonu 10 para per pul ilaveli, 1915 Voyvoda(Galata) 3 çift lisan, Stamboul Depart ve İstanbul sansür damgalı Leipzig'e gönderilmiş 20 para şualı antiye