17.6.1934 Ankara 1 damgayla, Yüksek Ziraat Sanatları Enstitüsü Müdürü Profesör Gerngross tarafından Berlin'de Verlag Chemie (Geçtiğimiz yıl 100. yılını kutlayan WILEY-VCH) firmasına gönderilmiş, firma varış kaşeli, Ata 1 ve 4 kuruş ilave pullu, Londra 3 kuruş antiye