ERMENİ TARİHİ

Altı köşeli yıldız Harb Emisyonu pullarla 1916 yılında Pera çift lisan ve Dersaadet mersule damgalarla Angora'ya gönderilmiş İstanbul 22 nolu sansür kaşeli Ermenice yazılmış posta kartı