DAMAS

1914 Londra 20 para tek pulla ve İstanbul 3 damgayla Damas (Şam) 'a gönderilmiş 20 para antiye zarf