OSMANLI

14.11.1916 yılında Hammer & Hirzel Constantinople tarafından Günter Wagner Firması Hannover'e gönderilmiş Mahmoud Pascha çift lisan, İstanbul 6 nolu Sansür damgalı 20 para Kız kulesi antiye (Gummi Tragan siparişi konulu)