OSMANLI

1912 yılında ÜSKÜB 4 sekizgen (Ağaoğulları RR gösterir) damgayla Macaristan'a gönderilmiş Sultan Reşad 20 para antiye