OSMANLI

Hazreti İsa'nın anadili olan Aramice'de "zeytin presleme" anlamına gelen "gat-smanim" tamlamasından türeyen Gethsemane Bahçesi, Hristiyan inancına göre, Hz. İsa'nın çarmıha gerilmek üzere yakalanmadan önce son gecesini geçirdiği yerdir.
Resim Johann Friedrich Perlberg.