OSMANLI

1902 yılında 20 para harici posta tek pulla, Beyrut (Lebanon - Beyrouth) çift lisan damgayla İsviçre'ye gönderilmiş parçalı Beyrut kartı, Basel varış damgalı