OSMANLI

Şehir Postanesinin 50. yılı 20 para tek pulla İsviçre'de Haşim Mazhar beye gönderilmiş kartpostal, İstanbul sansür 5 kırmızı damgalı