Yahudi Tarihi

"MENAHEM ABENYAKAR DERSAADET" çift lisan antetli ve antet kaşeli, 1926 Londra ve Yeni harf sürşarjlı pullarla 1929 yılında İSTANBUL 2 çift lisan damgayla Mösyö Salomon Adatto İsviçre'ye gönderilmiş 212 taahhüt kaşeli, EMMENBRUCKE ariveli zarf