OSMANLI

22.4.1329 (1913) İSTANBUL ŞEHİR ve DERSAADET MERSULE damgayla Çeşme'ye gönderilmiş, Yeni Postane resimli 20 para tek pullu, KUŞADASI KOUCHE-ADASSI (Ağaoğulları Kataloğu R gösterir) çift lisan varış damgalı zarf