OSMANLI

"DEUTSCHE BANK FILIALE KONSTANTINOPEL" antetli, Mösyö ARAM KARAGHEUSİAN Hotel CECİL Lozan'a gönderilmiş taahhütlü, İstanbul 38 nolu kırmızı sansür kaşeli, Harb Emisyonu sürşarjlı 1 kuruş Beşli bant pullu, Kırmızı kapama etiketli, LAUSANNE ve LAUSANNE-GARE 11 ariveli zarf