OSMANLI

POSTADA GEÇ DAMGA KULLANIMı: 1926 ve 1930 Londra pullarla ve 14.3.1930 FEVZİPAŞA 2 FEVZİ-PASCHA yarı taramalı çift lisan (Ağaoğulları kataloğu RR gösterir Halep Vilayeti) damgayla Zürih'e gönderilmiş, İstanbul makine damgalı zarf