CUMHURİYET

Ayyıldız 7,50 kuruş tek pullu, 3.12.1924 ESKİŞEHİR (İSTASYON) taramalı çift lisan (Ağaoğulları kataloğu R gösterir) damgalı, İsviçre'ye gönderilmiş zarf, İstanbul güzergah damgalı ve Almanca mektuplu