OSMANLI

Armalı Ampir 1 kuruş tek pullu, 11.2.1894 DAMAS(SYRIE) çift lisan damgalı, Beyrut (Lebanon) ve İstanbul üzerinden Belçika Mons'a gitmiş zarf BEYRUT BEYROUTH çift lisan ve DERSAADET MUSTAFAPAŞA SEYYAR MERKEZİ BUR.AMB.CONSPLE-MOUST.PACHA çift lisan damgalı (Ağaoğulları kataloğu R gösterir), MONS ariveli zarf