OSMANLI

Ata 12,5 kuruş ve ilave 1 kuruş Hilali Ahmer, 1 kuruş Tayyare pullarla, 30 Ağustos 1937 (Büyük Zafer'in 15. yıldönümü) İstanbul 19 taramalı damgayla İsviçre'ye gitmiş zarf