ERMENİ TARİHİ

Ermenice ve Osmanlıca çift lisan adresli, 1908 Sultan Hamid tuğralı 1 kuruş pullu, 2.12.1909 MANİSA - MAGNISSA çift lisan damgalı (Ağaoğulları kataloğu R gösterir), GALATA (CONS/PLE) çift lisan ariveli zarf