DELVINE

1892 Armalı Ampir 20 para per pullarla ve DELVINO - DELVİNE çift lisan (Ağaoğulları kataloğu R gösterir YANYA Vilayeti, şu anda ARNAVUTLUK sınırları içinde) damgayla İŞKODRA'ya gönderilmiş, DERSAADET MEVRUDE damgalı zarf haliyle Zarfın ön yüzünde Fransızca Allah işaretinin anlamını yazılmış: Müslümanların her mektuba koyduğu işaret, esirgeyen ve bağışlayan Allahın adıyla anlamına geliyor