OSMANLI

Devlet-i Osmaniye Postaları Posta Havalenamesi 1920 Londra 3 kuruş tek pullu, 10.1.1925 ARABKIR çift lisan damgalı, URFA 3 (Ağaoğulları kataloğu RR gösterir) alıcı damgalı, negatif mühürlü