KALECİK

21.9.1926 Kalaycık-Kalecik 1 (Ağaoğulları kataloğu R gösterir) çift lisan damgayla Çankırı'ya gönderilmiş resmi zarf