REŞADİYE

Reşadiye Sivas (Ağaoğulları kataloğu RR gösterir) çift lisan damgayla Tokad'a gönderilmiş resmi zarf