THK

Türk Tayyare Cemiyeti Safranbolu antetli puldan muaf resmi zarf