OSMANLI

1914 Londra ilave pullarla (ilave 10 para) ve STAMBOUL 3 çift lisan damgayla Frau Dr. Tiedermann Hannover'e gönderilmiş Sultan Reşad tuğralı, Ayyıldızlı kabartma 10 para antiye