OSMANLI

İzmir'den SMYRNE çift lisan damgayla ve ilave 1914 Londra pullarla Pera'ya gönderilmiş PANGALTI(ARRIVEE) 3 çift lisan damgalı Sultan Reşad Tuğralı Ayyıldızlı 10 para Ermenice yazılmış antiye