OSMANLI

11.3.1917 STAMBOUL çift lisan damgalı, Londra çok pullu, Alman Komutan Souchon imzalı ve İstanbul sansür damgalı, Almanya'ya gönderilmiş DARDANELLES Çanakkale Savaşları kartpostal