OSMANLI

Damganın geç kullanımına güzel bir örnek: 22.7.1929 Galata 8 (Ağaoğulları Galata 8 kullanımını 1921'e kadar gösterir) çift lisan damgalı, 20 para sürşarjlı ve 2 kuruş Londra, ilave Hilali Ahmer pullarla Anvers Belçika'ya gönderilmiş Albert Sen ıslak imzalı Dolmabahçe Sarayı kartpostal Editör Azikri