OSMANLI

Sultan Hamid 5 para tek pullu, 6.8.1909 Yıldız (Ağaoğulları kataloğu R gösterir) çift lisan damgalı Yıldız'da Abdül Hamid'in son ikametgahı kartpostal