OSMANLI

Sultan Moustapha Khan III çift lisan kartpostal (Padişahlık süresi 1757 - 1774) Editör Max Fruchtermann 270 nolu kartpostal, basımdan oldukça sonra filatelik amaçlı 1968 yılında İstanbul'dan İrlanda'ya gönderilmiş!!!