OSMANLI

1915 Harb Emisyonu sürşarjlı çok pullu, GALATA 12 çift lisan (Ağaoğulları kataloğu R gösterir) damgayla Ahmed Refik Bey tarafından Vogel's International Briefmarken Offertenblatt Pössneck Thüringen Uluslararası Pul Teklif Yayını (Şu anda bilinen ismiyle Vogel Communications Group GmbH & Co. KG) Almanya'ya gönderilmiş, kırmızı kapama etiketli ve İstanbul 5 nolu sansür damgalı zarf