SİGORTA

GALATA 6 çift lisan damgalı, 29 nolu sansür kaşeli, 1914 Londra 5 para per ve 1 kuruş pullu, İsviçre'ye gitmiş Sigorta Şirketi antetli zarf