OSMANLI

26.10.1914 BÜYÜKDERE çift lisan damgalı, ilave Londra pullarla Almanya'ya gitmiş Sultan Reşad tuğralı kabartma antiye