OSMANLI

1914 Londra pullarla ve TCHAMLIDJA (Çamlıca) çift lisan tarama damgayla Giresun Kulakkaya'ya gönderilmiş zarf