OSMANLI

KARA-KEUI GALATA 3 çift lisan damgalı, 1914 Londra 1 kuruş tek pulla İsviçre'ye gitmiş, 31 nolu ve oval kırmızı (çift) sansür kaşeli, ariveli,Wiener Bank-Verein antetli zarf