OSMANLI

Şualı, küçük tuğralı 1 kuruş pullu, GALATA tarama lineer ve yıldızlı GALATA çift lisan damgalı, KIRK-KILISSE kırmızı varış damgalı zarf