ERMENİ TARİHİ

"Beyoğlu Ağa Camide Rumeli pasaj karşısında Broker Nişan Efendiye vasul" adres antetli, Ermenice yazılı, PERA 8 çift lisan damgalı, Londra 5 para per x 3 pullu zarf