OSMANLI

26.1.1914 Stamboul 3 (ilk günden 12 gün sonra) tarama damgalı, Londra 5 kuruş tek pulla Berlin'e gönderilmiş nadir zarf