OSMANLI

ANDRINOPLE 5 çift lisan damgalı, 1914 Londra çok pullu, "EDİRNE POSTAHANESİ SANSÜRÜNCE MUAYENE EDİLMİŞTİR nadir kaşeli REGIE antetli Cibali Tütün Fabrikasına gönderilmiş zarf