OSMANLI

1915 Harb Emisyonu pullu CHEKIRKE (Bursa Çekirge) çıkış, GALATA varış damgalı, 25 nolu sansür kaşeli 1905 antiye