• ANA SAYFA
 • HAKKIMIZDA
 • MÜZAYEDE KURALLARI
 • MÜZAYEDE ARŞİVİ
 • İLETİŞİM
 •  GİRİŞ YAP
 •  ÜYE OL
 •  EN
 • Müzayede Kuralları
Lot No: 3 » Nümizmatik

Yahudi Kültürü

İbranice, Şam (Damas) mektebi sadaka parası 20 para (Kamitado di damas yazılı) 5x5 cm

 • Açılış Fiyatı

  1.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 20 » Fotoğraf

Savaş - Askeri

İzmir (Smyrne) Urla'da Talat Paşa ve Şükrü kaya, Osmanlı dönemi nadir 2 fotoğraf, 11x9'ar cm

 • Açılış Fiyatı

  250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 31 » Obje

Kadife altın tel kırma, Osmanlıca, 80x40 cm

 • Açılış Fiyatı

  1.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 32 » Obje

Ferman

II.Abdulhamid Ferman, 80x57 cm / Osmanlı kaza teşkilâtında Mekke ve Medine kadılıklarına Haremeyn kadılığı (mevleviyeti), kadılarına da Haremeyn mevâlîsi denildi ve bu makam İstanbul kadılığı ile Edirne kadılığı arasında bir derece olarak belirlendi. Önceleri sadece Mekke kadılığı yüksek mevleviyet iken XVIII. yüzyılda Medine kadılığı da aynı dereceye yükseltildi ve mûsıle-i Süleymâniyye derecesindeki müderrisler yerine 1722’de III. Ahmed’in bir fermanı ile Mekke kadılığı gibi “bilâd-ı selâse” mâzullerine verilir oldu (Çelebizâde Âsım, s. 16-17; Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilâtı, s. 135). Mekke ve Medine kadılıklarına tayin edilen kişiler bizzat görevlerine giderler, yerlerine nâib gönderemezlerdi. Kadıların bu şehirlerde görev almalarını teşvik için XVII. yüzyıldan itibaren kendilerine dönüşlerinde hızlı yükselme hakkı verildi (Faroqhi, s. 5); ayrıca bu vesileyle hac ve umre ibadetlerini de ifa ediyorlardı. Haremeyn pâyesini kazananların ise gitmesine gerek yoktu. II. Mahmud zamanında askerî ve mülkî rütbelerin ihdasıyla birlikte Haremeyn pâyeliler merasim ve teşrifatta ilk sıralarda yer almaya başladılar. Bir ilmiye rütbesi olan Haremeyn mevleviyeti askeriye ve mülkiyede mirlivâlık, mîr-i mîranlık ve rütbe-i ûlâ sınıf-ı sânîsine tekabül ediyordu. XVI ve XVII. yüzyıllarda Bursa ve Mısır kadılıklarından mâzul olanlar, o dönemde Medine henüz mevleviyet derecesine yükseltilmediğinden Mekke veya Edirne kadılığına getirilirler veya bunların pâyesiyle arpalık alırlardı. Haremeyn mevleviyeti yüksek bir derece olduğundan bu kadılıklara yapılan tayinler Osmanlı kroniklerinde düzenli biçimde zikredilmiştir (Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilâtı, .)

 • Açılış Fiyatı

  2.250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 33 » Obje

Hicri 1369 tarihli, Hattat M.Kazım, Osmanlıca, 48x15 cm

 • Açılış Fiyatı

  500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 34 » Resim

Edip Hakkı Köseoğlu,

Edip Hakkı Köseoğlu 963 imzalı, Suluboya, 31x16 cm

 • Açılış Fiyatı

  3.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 35 » Resim

Abidin Dino

Abidin Dino, Karışık teknik imzalı, 28x20 cm

 • Açılış Fiyatı

  3.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 36 » Resim

Fuat Başar (1953) Ebru, 96 tarihli imzalı, 37x25 cm

 • Açılış Fiyatı

  3.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 37 » Resim

Devrim Erbil, Anadolu çeşitlemesi, SB (Sanatçı Baskısı) imzalı, özgün baskı, 50x32 cm

 • Açılış Fiyatı

  1.750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 38 » Resim

Devrim Erbil, İstanbul, SB (Sanatçı Baskısı) imzalı özgün baskı, 42x32 cm

 • Açılış Fiyatı

  1.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 39 » Resim

Devrim Erbil, Marmaris limanı, SB (Sanatçı baskısı) imzalı özgün baskı, 42x32 cm

 • Açılış Fiyatı

  1.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 40 » Resim

Devrim Erbil, İstanbul'a bakış, E/A, imzalı özgün baskı, 37x29 cm

 • Açılış Fiyatı

  1.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 41 » Resim

Ergin İnan, imzalı 27/52 özgün baskı , 49x33 cm

 • Açılış Fiyatı

  1.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 42 » Resim

Bedri Rahmi Eyüpoğlu, karışık teknik imzalı, 28x22 cm

 • Açılış Fiyatı

  1.750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 43 » Resim

Ali Demir, yağlıboya imzalı ve ithaflı, 46x37 cm

 • Açılış Fiyatı

  2.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 44 » Resim

Fevzi Karakoç, yağlıboya 2009 imzalı, 60x60 cm

 • Açılış Fiyatı

  2.750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 45 » Resim

Hayati Misman, Gravür 17/50, 1993 tarihli imzalı, 47x33 cm

 • Açılış Fiyatı

  1.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 46 » Resim

Hayati Misman, Gravür 23/50, 1993 tarihli imzalı, 47x33 cm

 • Açılış Fiyatı

  1.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 47 » Resim

Leyla Gamsız, imzalı ED.34/50, özgün baskı, 47x38 cm

 • Açılış Fiyatı

  500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 48 » Resim

Aliye Berger, kağıt üzerine karakalem, imzasız, 36x26 cm

 • Açılış Fiyatı

  1.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 49 » Resim

Turgut Atalay, füzen ve çini mürekkebi, imzalı, 33x23 cm

 • Açılış Fiyatı

  500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
Lot No: 50 » Resim

Edebiyat

Cevat Dereli imzalı karakalem, 20x17 cm (Şair Yazar Rıfkı Melül Meriç portresi)

 • Açılış Fiyatı

  1.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL