Hotel

İSTANBUL - Fransa Oteli (Otelin tanıtımı ve reklamını içeren (108 X 160 mmm) ebadında, önünde ve arkasında P. Vuccino & Co. tarafından çekilmiş iki fotoğraf yapıştırılarak hazırlanmış "Çok nadir")

Hotel de France - Constantinople - Péra petit Champ., No:5; Vue de la Corne D'or Prise de l'Hotel de France.