Ottoman Menu

Berlin Osmanlı Kulübü (Club Der Osmanen In Berlin) tarafından tertiplenen 27 Nisan 1912 tarihli Cülûs-ı Humâyûn töreninin kenarları yaldızlı çok nadir yemek menüsü, 17x11 cm