Armenian Photographer

Photo of Gulmez Freres Constantinople - İstanbul Mevlevi Dervişler (Dervische Tourneurs) 27x21 cm (Kartona yapışık değildir - Unmounted)